Finans
Adrigo
Engstrom Financial
Industrivärlden
OMX
TeleTrade
Shepherd Energy

 

Fastigheter
Alviks Strand
Nacka Strand
Smista Allé
Solna Strand
Sundbypark
Vegastaden

 

Ideellt
Amnesty
Vi-skogen
Hjärtebarnsfonden

 

Miljö och Hälsa
Baltic Sea Watch
Coop Hälsa
Ekovation
Förpacknings-insamlingen
Miljödepartementet
Reculture
Änglamark

Detaljhandel
Panasonic
Technics
Nacka Forum
Stinsen
Haninge C

 

Övriga
Aronsborg Konferens
Fri Köpenskap
Företagskatalogen
Etnografiska Museet
Gula Sidorna
Horton International
Luftfartsverket
SMT Radio
Svenska Medietjänster
Säljkompetens
Vår Gård
Waldmann
ÅFA-Åkarnas
Försäljnings AB

Business To
Business

Alfa Laval
Heno
Hitone Nordic
Ignucell
Panasonic Office

Semafor

Sharp Office
SP-snickerier
Xerox
LRF Samköp
Allogg

 

Skolor
Designgymnasiet
MediaGymnasiet
Myrsjöskolan

 

Bilar &

återförsäljare
Saab
Seat
Toyota

 

Fastighetsföretag
Arcona
AP-Fastigheter
Atrium Ljungberg
Brostaden
Evidentia
Skanska

Det är svårt att köpa marknadskommunikation. Processen skiljer sig stort från andra inköp i näringslivet. I en värld där allt är reglerat, specificerat och kontroller- bart är marknadskommunikationen precis det motsatta.
 

Kommunikationsarbetets slutprodukt är inte annonser

och reklamfilmer. Slutprodukten är den bild av företaget, varumärket, produkten eller tjänsten, som formas i mottagarens medvetande.
 

Därför är bra kommunikation på det hela taget lika

svår att köpa som att göra. Båda kräver lika mycket

mod, integritet, omdöme och god smak.
 

Av samma skäl är en bra relation mellan konsult

och kund, aldrig ett vanligt beställar- och leverantörs-förhållande.
 

Kraven på gemensamma synsätt, värderingar och visioner, etc går långt över vad som krävs av affärs- partners i många andra sammanhang.
 

Om ett visst mått av förtroende är önskvärt i affärslivet

i allmänhet, så är det själva livsluften i relationen mellan en konsult och dess kund.

 

Man kan uttrycka det så här: du har begränsade möjligheter att påverka trygghetsgraden när du köper marknadskommunikation. Det gör du när du väljer kommunikationsbyrå.
 

Den viktigaste grunden för samarbetet

kan inte regleras i några avtal.

SAMARBETSPARTNERS UNDER ÅREN