Den ska spegla företagets själ och vision. Ska den präglas av exklusivitet eller lågpris? Trendighet eller tradition?

Logotypen skall vara enkel att applicera i olika medier, på trycksaker, på produkter, profilkläder m.m. Både när det gäller utformning och färgval.

När man bestämmer sig för en ny logotype måste man vara medveten om att den skall vara företagets identitet under en lång tid. En logotype byter man inte i första taget.

 

 

Ett starkt varumärke måste också ha en stark grafisk profil.

Helst i form av en grafisk manual med ett designprogram

som innehåller logotypens användning på korrespondens-

material, trycksaker, skyltprogram, annonsutformning

både digitalt och traditionella media såväl som på hemsida

och TV/radio m m.

 

 

EXEMPEL PÅ LOGOTYPER SOM VI DESIGNAT

Viktigt att ha en stark logotype och grafisk profil.