Vi har mångårig erfarenhet av detta för olika branscher,

allt från dagligvarukoncept såsom Änglamark, till koncept och profilering av en stadsdel som t ex Nacka Strand och köpcentrum som Nacka Forum och Stinsen.

 

Att vi är med från början och utformar konceptet gör att vi kan ta hänsyn till både profil och grafisk utformning. vilket gör arbetet mycket lättare och mer ekonomiskt för kunden.

Konceptutveckling och visualisering.

För att presentera en idé eller ett koncept krävs ett professionellt presentationsmaterial.

 

Det är därför viktigt att visualisera konceptet och förmedla den känsla och framtoning som arbetet har utmynnat i.

 

Presentationen kan se ut på många olika sätt beroende på vem eller vilka som ska ta del av presentationen.