Eftersom ingen kan vara bäst på allt

bör man koncentrera sig på det man kan.

Tidigare låg det trygghet i att vara kund hos en kommunikationsbyrå där kompetens, kapacitet och alla upptänkliga resurser fanns under samma tak.
 

I dag kan tryggheten vara en risk. De hårdnande kraven

gör det svårt att till realistiska kostnader, hålla all önskvärd kompetens samlad.
 

Vi har tagit konsekvenserna av detta till sin spets.

För att ladda Hansson Swartling med hög ambitionsnivå i kommunikationsarbetet och god ekonomi för alla inblandade, har vi organiserat oss efter ett marknads-kommunikationens lean productionmönster.
 

En Copywriter som inte förstår bakgrunden till en strategi eller själv kan föreslå en bättre, kommer att skriva ytliga texter.
 

En Projektledare som inte sliter hårt för att skapa spelrum för känsla och fantasi, kommer att få försvara platta och tråkiga annonser.
 

Kraftansamlingen till nyckelpersonal gör det lättare att hålla ambitionerna uppe när det gäller det centrala i kommunikationsarbetet ­– att med smakfull och känslomässigt engagerad kommunikation, bygga och vidmakthålla vitala varumärken.